Referanseprosjekt

 • Mudring, steinfylling og planering av større areal på Ternetangen 2010.
 • Utviding av vei på Hisjo 2010.
 • Opparbeiing av Sentrumstunet på Rubbestadneset, 2009/2011.
 • Byggefelt på Rolfsnes, 2009.
 • Vei til Grønåsvågen på Mosterhamn, 2009.
 • Natursteinsmur lys granitt til bolig i Rophusfeltet, Sveio 2009.
 • Sprenging og planering av 14 mål i Brubakken industriområde, 2008/2009.
 • Vei til motocross bane på Våge 2007/8.
 • Opparbeiding av tomter i hyttefelt på Eikeland 2003/2006.
 • Opparbeiding av hustomter og natursteinmurer på Stavlandsneset byggefelt 2004-2008.
 • Grunnarbeidet til utvidet idrettshall og parkerings areal i Rubbestadneset 2004/5.