Produkter

Har lager og utsalg/utkjøring av:

  • Støpesand
  • Fingrus 0-8
  • Grus: 0-16
  • Singel 16-32
  • Pukk 32-64
  • Grovpukk 0-120
  • Jordmasser
  • Blandede steinmasser
  • Natur murestein fra eget brudd.