Historie

Det hele startet som et aksjeselskap med kun en ansatt(Kjell Arne Ellingsen) i 1992. Han drev hovedsaklig med transport langs landeveien med semitrailer, og noen entreprenør jobber innimellom i mange år.

Tok etter hvert større prosjekt med egne og innleide maskiner fra 2003. Bedriften har siden ekspandert til 10 ansatte på full og deltid og har nå hovedtyngden av omsetningen rettet mot entreprenør virksomhet.

Har også en betydelig andel transportoppdrag med varetaxi og transport av semi løstraller mellom terminaler og bedrifter i inn og utland.

Maskinparken er i løpet av denne perioden gradvis både utvidet og betraktelig fornyet.