Om oss

Middelstor bedrift innenfor transport og entreprenørvirksomhet. Driver med semitrailere og varetaxi nasjonalt og utenlands, samt masse transport hovedsakelig lokalt.

Tar anbud og timejobber på:

  • Transport av gravemaskiner og utstyr med semi maskinhenger
  • Spesialtransport av tungt og langt gods via semihenger med uttrekk
  • Opparbeiding av veier og grøfter for private, offentlige og profesjonelle aktører
  • Opparbeiding av hyttetomter og hustomter
  • Opparbeiding av tomter for næringsbygg, lag og organisasjoner
  • Riving og bortkjøring av kondemnerte bygg
  • Boring og sprenging
  • Innmåling av VA-anlegg